Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Faciliance. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Faciliance. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Faciliance niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Faciliance behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bel mij